• gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
14 აგვისტო

სამართალწარმოება საერთაშორისო სასამართლოებში

ლექტორები: გოჩა ლორთქიფანიძე – საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, ფორდამის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ჰარვარდის უნივერსიტეტის მაგისტრი, ესექსის უნივერსიტეტის მაგისტრი ბექა ძამაშვილი – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დაპარტამენტის უფროსი, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი სტრასბურგის სასამართლოში, სამართლის დოქტორი, ლონდონის უნივერსიტეტის მაგისტრი (LLM, …

 • gallery
 • gallery
 • gallery
14 აგვისტო

სამართალი, როგორც კომუნიკაციის ენა

ლექტორები: გოჩა ლორთქიფანიძე – საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, ფორდამის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ჰარვარდის უნივერსიტეტის მაგისტრი, ესექსის უნივერსიტეტის მაგისტრი ბექა ძამაშვილი – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დაპარტამენტის უფროსი, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი სტრასბურგის სასამართლოში, სამართლის დოქტორი, ლონდონის უნივერსიტეტის მაგისტრი (LLM, …

 • gallery
 • gallery
 • gallery
14 აგვისტო

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უფლებების დაცვა

ლექტორი – ლევან ძნელაძე, საქართველოს მთავარი პროკურატურის თავდაცვისა და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის უფროსი.

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
16 თებერვალი

საავტორო სამართლის გამოყენება პრაქტიკაში

ლექტორი – ზურაბ ბეჟაშვილი პირველი ქართული მუსიკალური გამომცემლობისა (Music Publishing) და რექორდ ლეიბლისა (Record Label) – GMI Rights Management-ს დამფუძნებელი და დირექტორი, ადვოკადი, სამართლის მაგისტრი, თსუ-ის დოქტორანტი

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
16 თებერვალი

საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის პრაქტიკული ასპექტები

ლექტორები: გოჩა ლორთქიფანიძე – საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, ფორდამის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ჰარვარდის უნივერსიტეტის მაგისტრი, ესექსის უნივერსიტეტის მაგისტრი ბექა ძამაშვილი – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დაპარტამენტის უფროსი, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი სტრასბურგის სასამართლოში, სამართლის დოქტორი, ლონდონის უნივერსიტეტის მაგისტრი (LLM, …

 • gallery
01 იანვარი

განათლების ევროპული ცენტრის დაფუძნება

2017 წელს დაფუძნდა ინოვაციური და თანამედროვე სასწავლო ცენტრი – განათლების ევროპული ცენტრი (European Center for Education – ECE). ცენტრს აქვს 3 ძირითადი გზავნილი საზოგადოებისათვის: უმაღლესი ხარისხი დაზოგილი რესურსი პრაქტიკული შედეგი ესაა ECE-ს სასწავლო კურსების უპირატესობები. ECE-ს ყოველი კურსი არის უმაღლესი …