12
დეკემბერი
ICC-1000×405 copy
სასწავლო ვიზიტი ჰააგაში
00:00 - 00:00
Oude Waalsdorperweg 10, 2597 AK Den Haag, Netherlands

✈ სასწავლო ვიზიტი ჰააგაში 🕛 2018 წლის 10-12 დეკემბერი 🎓 ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება სამუშაო შეხვედრები: – სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში; (https://www.icc-cpi.int/) – ევროპის პოლიციის სამსახურში (Europol); (https://www.europol.europa.eu/)...

20
სექტემბერი
Strasburg
სასწავლო ვიზიტი სტრასბურგში
00:00 - 00:00
Allée des Droits de l'Homme, 67000 Strasbourg, France

სასწავლო ვიზიტი სტრასბურგში 2018 წლის 18-20 სექტემბერი ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება სამუშაო შეხვედრები: – ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში; – ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში; – ევროპის...

30
აპრილი
Logo Yellow Black
სასწავლო პროცესის დაწყება
08:00 - 17:00
თბილისი, ს. ჩიქოვანის ქ. 9/11

2018 წლის თებერვლიდან ფუნქციონირებას დაიწყებს განათლების ევროპული ცენტრი

04
აპრილი
Legal Communication
სამართალი, როგორც კომუნიკაციის ენა
15:00 - 18:00
თბილისი, ს. ჩიქოვანის ქ. 9/11

გსურთ გაიგოთ, როგორ მოამზადოთ ადრესატისთვის ადვილად აღსაქმელი ნორმატიული აქტი? გიწევთ სამართლებრივ ურთიერთობებში ზეპირი კომუნიკაცია? გსურთ გაეცნოთ ეფექტური საჩივრის/სარჩელის შედგენის ტექნიკას? გინდათ იცოდეთ, როგორ ჩამოაყალიბოთ...